Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 14 common:people_all_forms

Статут закладу

Date: 19 вересня 2021 о 17:14, Refreshed 22 листопада 2022 о 21:51

І. Загальні положення

1.1. Криштопівська гімназія Дашівської селищної ради (далі – ліцей) – заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти відповідно до потреб громадян.

1.2.Тип закладу:гімназія.

1.3.Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

1.4. Повне найменування гімназії: Криштопівська гімназія Дашівської селищної ради.

1.5. Скорочене найменування гімназії: Криштопівська гімназія.

1.6. Юридична адреса гімназії: 22742, Вінницька область, Гайсинський район,  село Криштопівка, вулиця Жовтнева,60.

1.7. Гімназія може мати у своєму складі структурні підрозділи та  філії, які не є юридичними особами і діють на підставі положень, затверджених рішенням засновника.

1.8. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

1.9. Гімназія є комунальною власністю Дашівської  територіальної громади в особі Дашівської селищної  ради

1.10. Гімназія має статус юридичної особи, є неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.11. Засновником гімназії є Дашівська селищна рада, органом управління – відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради. 1.12.Засновник здійснює фінансування гімназії, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.13. Гімназія є закладом загальної середньої освіти, забезпечує здобуття початкової, базової середньої освіти. Гімназія проводить освітню діяльність на підставі ліцензії, що видається відповідно до законодавства.

1.14. Гімназія може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим, профільним вивченням окремих предметів та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.15. Гімназія для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.16. Головною метою діяльності гімназії є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.

1.17. Головними завданнями гімназії є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей та світогляду;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції та державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення;

- ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

- впровадження інноваційних технологій у освітній процес;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- формування ціннісного ставлення і судження особистості, які слугують базою для щасливого власного життя та успішної взаємодії з суспільством;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

- формування і розвиток соціально зрілої і творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- забезпечення реалізації прав здобувачів освіти на вільне формування світоглядних переконань;

- реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття базової загальної середньої освіти;

- створення умов для всебічної підготовки здобувачів освіти до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв’язків гімназії з виробничими, іншими структурами громади.

1.18. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї автономії, обсяг якої визначається Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами України та цим Статутом.

1.19. Гімназія несе відповідальність перед здобувачами освіти, засновником, суспільством і державою:

- за безпечні умови освітньої діяльності;

- за дотримання Державних стандартів освіти;

- за дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- за дотримання фінансової дисципліни;

- за прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.20. У гімназії визначена державна мова навчання і виховання –українська мова.

1.21. Автономія гімназії визначається його правом:

- бути самостійним, незалежним та відповідальним у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, кадрових, фінансових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства;

- на основі самостійно розробленої освітньої програми розробляти робочий навчальний план, в тому числі в установленому порядку, розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку гімназії;

- спільно із закладами вищої освіти, центрами, Малою академією наук проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріально-технічну і соціальну базу (мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів), а також навчально-матеріальну базу для вивчення предмета «Захист України»;

- самостійно здійснювати добір та розстановку педагогічних кадрів і обслуговуючого персоналу;

- організовувати роботу класів із інклюзивною формою навчання, керуючись чинним законодавством України;

- здійснювати освітню діяльність згідно з ліцензією, визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- надавати платні освітні послуги відповідно до законодавства;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.23. Гімназія зобов’язана:

- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Гімназія проводить свою діяльність на рівнях освіти:

- початкова освіта;

- базова середня освіта;

2.2. Гімназія може проводити роботу на рівнях початкової, базової середньої освіти, забезпечуючи освітній процес за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється на групи з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

2.3. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи. В плані відображаються найголовніші питання роботи освітнього закладу, визначається перспектива його розвитку. План затверджується педагогічною радою гімназії.

2.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником ггімназії. На її основі складається та затверджується робочий навчальний план, який базується на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план ліцею розробляється дирекцією гімназії з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб та наявного освітнього рівня, погоджується педагогічною радою закладу і затверджується керівником.

Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків (щоденний, тижневий), режим роботи (щоденний, річний).

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.6. У гімназії здійснюється освітній процес за денною формою навчання. Заклад може здійснювати освітній процес за груповою, індивідуальною (сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж), дистанційною формами навчання.

2.7. Зарахування здобувачів освіти до гімназії здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють) або направлень відповідних органів опіки, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), довідки з місця проживання.

2.8. Гімназія може проводити інклюзивне навчання, створюючи інклюзивні класи або групи для здійснення освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. Такі класи або групи створюються в обов’язковому порядку при поданні заяви та висновку інклюзивно-ресурсного центру батьками (опікунами) таких здобувачів освіти.

2.9. Класи у гімназії формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством та враховуючи наявність приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу.

2.10. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України, в окремих випадках – за рішенням засновника.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження педагогічних працівників встановлюються гімназією в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Структура навчального року погоджується педагогічною радою та затверджується керівником гімназії.

2.12. Навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри. Учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України, відповідно до наявних вимог.

2.13. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.15. Тривалість уроків у гімназії становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, п’ятих-девятих  – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків та структури навчального року допускається за погодженням із засновником та територіальним органом Держпродспоживслужби України.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.17. У  гімназії визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється за дванадцятибальною системою оцінювання, ведеться тематичний облік знань. У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за І і ІІ семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником.

2.19. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти гімназії визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.20. Здобувачам освіти надається відповідний документ про освіту:

- по закінченні рівня початкової освіти свідоцтво про здобуття початкової освіти;

- по закінченні рівня базової середньої освіти  – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

2.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення.

2.22. Виховання здобувачів освіти у гімназії здійснюється під час проведення уроків та в процесі позаурочної й позашкільної роботи.

2.23. Цілі виховного процесу в гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно правових актах.

2.24. Гімназія відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність гімназії. У гімназії забороняється створювати осередки політичних партій та функціонування будь-яких об’єднань.

Адміністрації гімназії, педагогічним працівникам, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Адміністрації закладу, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.25. Дисципліна в гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства на здобувачів освіти забороняється.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в гімназії є:

- здобувачі освіти (учні, вихованці);

- педагогічні працівники;

- інші спеціалісти, передбачені законом для забезпечення освітнього процесу та визначені гімназією;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

- на доступність і безоплатність безової середньої освіти у комунальному закладі;

- на навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, темпу здобуття освіти, запропонованих гімназією освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів та засобів навчання;

- на якісні освітні послуги;

- на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування освітнього закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими потребами та інших соціально незахищених верств населення.

3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану) та досягти результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись вимог академічної доброчесності, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами гімназії.

3.5. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами України.

Обсяг педагогічного навантаження визначається згідно із законодавством директором гімназії.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.7. Педагогічні працівники мають право:

- на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вибір форм, засобів і методів навчання, що відповідають освітній програмі і не є шкідливими для здоров’я здобувачів освіти, забезпечують розвиток всіх учасників освітнього процесу;

- на захист професійної честі, гідності;

- на участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

-на проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- на виявлення педагогічної ініціативи;

- на проходження атестації, позачергової атестації або сертифікацію (за згодою) з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- на участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

- на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- на індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами гімназії;

 - об’єднуватися в професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі й гідності;

- брати участь у громадському самоврядуванні гімназії.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- здійснювати організацію освітньої діяльності з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій здобувачів освіти: від комунікативних типів завдань до творчих;

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівень,

- удосконалювати методику проведення уроку, вивчати та впроваджувати особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, знати психологію групової динаміки;

- сприяти зростанню іміджу гімназії;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі, суспільних цінностей, до державної символіки;

- виконувати освітню програму, створювати умови для її виконання здобувачами освіти та передбачуваних нею результатів навчання;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватись Конституції та законів України, готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України, виховувати повагу до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам, навчати учнів справлятися з стресом і напругою;

- виконувати Статут гімназії, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органу управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради, інших колегіальних органах роботи, засіданнях методичних комісій, нарадах,тощо.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування гімназії;

- звертатись до органу управління освітою, керівника ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність гімназії , завчасно отримувати інформацію про проведення планових і позапланових педагогічних, психологічних, медичних, соціологічних заходів у гімназії, проведення дослідження, обстеження, експертизи та педагогічних експериментів, давати згоду для їх проведення.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягнення нею передбачених результатів навчання;

- дотримуватись принципів академічної доброчесності, поважати гідність дитини та всіх учасників освітнього процесу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі й суспільних цінностей, до прав, основних свобод людини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя;

- формувати у дітей усвідомлення дотримуватись Конституції і законів України, державної та рідної мов, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, повагу до національної історії, культури, дбайливе ставлення до історико-культурних надбань України, цінностей інших народів;

- дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг закладом.

У разі невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати клопотання в установленому порядку про притягнення їх до відповідальності.

3.13.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

- керувати об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії;

- оскаржувати дії учасників освітнього процесу в разі виявлення порушень учасником освітнього процесу, принципів академічної доброчесності, норм моралі, або прав дитини;

- брати участь в організації освітнього процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту гімназії, виконувати накази та доручення керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати здобувачів освіти від різних форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

ІV. Управління та контроль у гімназії

4.1. Управління гімназією здійснюється відділом освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради.

4.2. Безпосереднє керівництво гімназією здійснюють директор та його заступники. Директор гімназії здійснює повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом.

4.3. Директор гімназії ліцею призначається та звільняється з посади наказом начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради. Директор гімназії призначається на посаду за результатами конкурсного відбору.

Директором гімназії може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства.

Заступники директора гімназії ліцею призначаються і звільняються з посади директором гімназії з дотриманням чинного законодавства.

4.4. Директор гімназії є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

4.5. Директор гімназії має власний електронний підпис.

4.6. Директор гімназії в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності гімназії;

- призначає на роботу і звільняє заступників директора, педагогічних працівників та обслуговуючий персонал, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу згідно законодавства та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю гімназії;

- сприяє і створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії;

- забезпечує своєчасне і якісне подання статистичної звітності;

- сприяє здоровому способу життя всіх учасників освітнього процесу;

- здійснює інші повноваження, делеговані засновником і передбачені законодавством України;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, засновником, органом державної виконавчої влади тощо.

4.7. В гімназії створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада, членами якої є педагогічні працівники.

Головою педагогічної ради є директор гімназії.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- планування роботи та режиму роботи гімназії;

- схвалює освітню програму та оцінює результати навчання;

- формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки, інноваційних технологій навчання, найкращого педагогічного досвіду роботи, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності;

- ухвалює рішення щодо визначення морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників гімназії;

- приймає рішення щодо відповідальності учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та позапланової громадської акредитації закладу.

Рішення педагогічної ради гімназії вводяться в дію наказом керівника.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.10. У гімназії можуть створюватись та діяти відповідно до чинного законодавства України органи самоврядування:

- працівників закладу;

- здобувачів освіти;

- батьків учасників освітнього процесу.

4.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії є загальна конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

- працівників гімназії  – зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти – класними зборами;

- батьків – класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень складає один навчальний рік.

Загальна конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати конференцію мають голова ради гімназії, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.

Загальна конференція:

- обирає раду гімназії, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради гімназії;

- розглядає питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;

- затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

- приймає рішення про стимулювання праці керівника та інших працівників.

4.12. У гімназії може створюватися наглядова (піклувальна) рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

4.13. Наглядова (піклувальна) рада гімназії сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії гімназії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.14. Члени наглядової (піклувальної) ради гімназії мають право брати участь у роботі колегіальних органів гімназії з правом дорадчого голосу.

4.15. До складу наглядової (піклувальної) ради гімназії не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

4.16. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку гімназії та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність гімназії та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету гімназії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції щодо їх формування;

- вносити засновнику гімназії подання про заохочення або відкликання керівника гімназії з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами гімназії.

Рішення наглядової ради є обов’язковими для розгляду керівником гімназії.

4.17. Гімназія формує власний сайт та оприлюднює інформацію про свою діяльність та такі документи:

- статут гімназії;

- ліцензію на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структуру та органи управління гімназії;

- кадровий склад гімназії згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в гімназії, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територію обслуговування, закріплена за гімназією його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у гімназії;

- мову освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу гімназії (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність  гімназії;

- правила прийому до гімназії;

- іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням гімназії або на вимогу законодавства.

4.18. Гімназія зобов’язана оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

V.Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність

5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі гімназії.

5.2. Майно гімназії перебуває в комунальній власності, належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства і цього Статуту гімназії та укладених нею угод.

5.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Об’єкти та майно гімназії не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

5.6. Фінансування гімназії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7.Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

5.8. Гімназія є неприбутковою установою.

5.9. Джерелами формування кошторису гімназії є:

- кошти засновника;

- субвенції та дотації державного та/або місцевого бюджетів в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

5.10. Гімназія має штатний розпис, що розробляється і затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти.

5.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.

За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.12. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

5.13. Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

5.16 Звітність про діяльність гімназії встановлюється відповідно до законодавства.

VІ. Харчування

6.1. В гімназії здійснюється чи може здійснюватися харчування учнів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, здобувачів освіти, батьки яких є учасниками АТО, дітей з інвалідністю, дітей із сімей переселенців із зони АТО за рахунок засновника. Харчування здійснюється відповідно до Норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених відповідно до чинного законодавства України.

6.2. На початку нового навчального року директор гімназії видає наказ про організацію харчування здобувачів освіти закладу освіти і призначає особу, відповідальну за проведення цієї роботи. Як правило, такою особою є заступник директора з навчально-виховної роботи або соціальний педагог.

6.3. Режим харчування здобувачів освіти гімназії затверджує директор гімназії та медичний працівник, відповідно до заяви учнів чи їхніх батьків з урахуванням функціональних можливостей їдальні.

6.4. Джерелом фінансування харчування здобувачів освіти, які не належать до пільгових категорій, є кошти батьків.

VIІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми асоціаціями, освітніми установами.

7.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIІІ. Контроль за діяльністю гімназії

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю гімназії  здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю гімназії є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних мов.

Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника гімназії, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського управління (загальної конференції), піклувальної (наглядової) ради гімназії у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю гімназії здійснюється суб’єктом громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

8.5. Результати інституційного аудиту та громадського нагляду (контролю) оприлюднюються на веб-сайті гімназії, засновника гімназії, органу, що проводив інституційний аудит чи нагляд.

8.6. Гімназія, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається такою, що успішно пройшла інституційний аудит у плановому порядку.

8.7. Засновник гімназії або уповноважена ним особа (відділ освіти,культури,молоді та спорту ):

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів гімназії;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю гімназії;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за різними ознаками.

IX. Реорганізація або ліквідація  гімназії

9.1. Рішення про реорганізацію (припинення юридичної особи) або ліквідацію  гімназії приймає засновник. Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

          Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназії.

         9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  гімназії, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

        9.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання гімназії переходять до правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  або  визначених закладів освіти.

Х. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства.

ХІ. Різне

11.1. Даний Статут укладено в трьох оригінальних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник зберігається в відділі освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, другий в гімназії, третій використовується для надання комплекту документів при державній реєстрації.

Дашівський селищний голова                                       Сергій  Тітаренко 

Comments:
Only authorized users can leave comments.