Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 14 common:people_all_forms

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Date: 6 вересня 2020 о 16:22, Refreshed 7 січня о 21:37

* забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

* забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності 

працівників гімназії і здобувачів освіти; 

*інші процедури і заходи .

1.3 Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників закладу

 Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: 

Наявність необхідних ресурсів ( кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти; контроль освітньої діяльності у закладі

1.4 Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі  спрямована на 

вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу. 

2. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності. 

2.1 Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у закладі базується на таких принципах: 

- урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти; 

- компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

- активної участі усіх працівників закладу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти. 

2.2.Внутрішня система забезпечення закладом  якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою. 

3. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

3.1 Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності. 

Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. 

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти ( стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах закладу

3.2 На підставі Міністерських програм, заклад розробляє навчальний план. Навчальний  план є нормативним документом , який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою. 

4. Оцінювання здобувачів загальної освіти 

4.1 Гімназія регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім 

забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи 

контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх 

відповідність встановленим вимогам. 

4.2 Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів закладу

- Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти; 

- Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки. 

4.3 Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти. 

4.4 Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ ступенів. 

4.5 Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад ІІ, ІІІ етапів,  творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників, рейтинг закладу

5. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників. 

5.1 Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів. 

5.2 Заклад забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років; 

5.3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який є складовою річного плану роботи закладу

5.4 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, « круглі столи» тощо. 

6. Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників 

6.1 Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує 

об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності. 

6.2 Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі. 

6.3 Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність. 

7. Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

7.1 Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів загальної середньої освіти в закладі відповідає основним санітарно- 

технічним вимогам. 

7.2 В закладі є  навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, їдальня,  спортивна кімната. Будинки та споруди відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані. 

7.3 Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані  технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну. 

7.4 Матеріально - технічна база закладу повністю пристосована для освітнього процесу. 

7.5 У закладі створено умови для доступу до Інтернету. 

7.8 Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності закладу

8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 

8.1 Інформаційна система управління освітнім процесом закладу – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметром, введення, підтримки та зберігання будь-яких типів документів.

8.2 Структура інформаційних систем закладу включає такі підсистеми: 

- електрона система звітності; 

- електронна база даних учнів закладу

- електронна база даних педагогічних працівників; 

-  електронні книги наказів; 

9. Забезпечення публічності інформації про діяльність школи 

9.1 Публічність інформації про діяльність школи забезпечується відповідно до вимог Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VІІІ та Закону України « Про загальну середню освіту» від28.09.2017 року № 2145-19 

9.2 На офіційному сайті школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме: 

- Статут закладу освіти 

- ліцензії на провадження освітньої діяльності 

- структура та органи управління закладу освіти 

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

- мова освітнього процесу 

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення) 

- матеріально – технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) 

-  результати моніторингу якості освіти 

-  річний звіт про діяльність закладу 

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства. 

10. Забезпечення академічної доброчесності 

10.1 Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися 

академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у закладі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання. 

10.2 Адміністрація закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

10.3 Основними завданнями запобігання плагіату в закладі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах закладу

11. Забезпечення якості загальної середньої освіти 

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в закладі діяльність структурних підрозділів спрямовано на: 

11.1 Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм; 

11.2 Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 

11.3 Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в закладі, пошук ефективних форм і методів моніторингу. 

11.4 Забезпечення подальшої практики публічної звітності закладу про діяльність. 

11.5 Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи: 

- досягнення учнів та показники їхньої успішності; 

- результати працевлаштування випускників закладу

- якісний склад та ефективність роботи вчителів; 

-  наявні навчальні та матеріальні ресурси. 


 
Comments:
Only authorized users can leave comments.